#EwangeliarzOP – 9. października 2017r.

Ewangelia:

Komentarz: