#EwangeliarzOP – 11. października 2017r.

Pierwsze czytanie:

Ewangelia:

Komentarz: