#EwangeliarzOP – 12. października 2017r.

Pierwsze czytanie:


Ewangelia:


Komentarz: