Ogłoszenia – 26 listopada 2017 r.

Komunikaty duszpasterskie – Uroczystość Chrystusa Króla

1. W dzisiejszą Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata uświadamiamy sobie, że Chrystus jest Panem i Królem całego stworzenia. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada.

2. W naszej parafii gościmy dzisiaj Siostry Dominikanki. Dziękujemy za wsparcie ich dzieła.

3. W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu, rozpoczniemy nowy rok kościelny pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Już dziś przypominamy, że roraty będą w środy i soboty o godz. 6.30 w pozostałe dni powszednie o godz. 17.00.

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum grupa III odbędzie się w czwartek o godz. 17.00 w salce pod plebanią.

5. Spotkanie kręgu biblijnego w piątek o godz. 17.00 w salce pod plebanią.

6. I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.00 i pół godziny przed każdą Mszą św. Po Mszy św. o godz. 18.30 nabożeństwo pierwszopiątkowe z adoracją prowadzoną przez młodzież.

7. I sobota miesiąca – o godz. 6.40 śpiewamy godzinki, po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Po rannej Mszy św. kapłani udają się z posługą sakramentalną do chorych.

8. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej wszystkich gości i kuracjuszy. Zapraszamy na Msze św. i nabożeństwa odprawiane w naszej świątyni.

9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

10. Polećmy wszystkich naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Inowrocław, dn. 26 listopada 2017 r.