Warsztaty misyjne

W sobotę, 19 października, pod hasłem: „Anioły z różnych stron świata”, odbędą się kolejne Warsztaty Misyjne, na które zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym.  Spotkanie odbędzie się w salce pod plebanią,  w godz. od 12-14.  Obok informacji ze świata misyjnego nie zabranie  ciekawych atrakcji  oraz czasu na kreatywne tworzenie.  Serdecznie zapraszamy!