Ogłoszenia – 15 marca 2020 r.

III Niedziela Wielkiego Postu – komunikaty duszpasterskie

 1. Dekret i komunikat Prymasa Polski:
 2. W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a) osobom w podeszłym wieku,
  b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Radio Plus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 8.00 z katedry gnieźnieńskiej.
  W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  – przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
  – znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  – cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  – należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  – na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  –  należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
  Ponadto polecam duszpasterzom:
  – aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  – aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  – aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
  Jednocześnie informuję, że do dnia 29 marca br.:
  – wizytacje kanoniczne parafii oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  – zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci,
  – organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów. Osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu lub uczestniczyć poprzez transmisję internetową z bazyliki prymasowskiej o godz. 15.00 na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej,
  – zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę,
  –  decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
  W tym trudnym czasie proszę o modlitwę zarówno za osoby chore, dotknięte przez wirus, jak również za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne, za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
  Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania w naszych kościołach po Mszach świętych niedzielnych suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. abp Wojciech Polak, Prymas Polski

 

 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, proszę Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy świętej.
  Wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej przypominam o dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych do 29 marca br., prosząc, by z tej możliwości skorzystali. Zalecam to szczególnie osobom w podeszłym wieku, chorym, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim, którzy czują obawy przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Jednocześnie proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.
  Kapłanów i osoby życia konsekrowanego proszę, aby każdego dnia – bez udziału wiernych – odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi.
  Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu i z serca błogosławię. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski

 

 1. W łączności z każdą Mszą św. modlimy się suplikacjami.

 

 1. Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii (uczestniczyć w nich może do 50 osób):
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 16,00
  • Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 18.00.

 

 1. W czwartek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. To święto naszego Patrona i Opiekuna. Suma Odpustowa o godz. 18.00. (uczestniczyć może do 50 osób)

 

 1. W sobotę, 21 marca, w naszym kościele całodzienna adoracja w ramach adoracji diecezjalnej. Będziemy trwać na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym.

 

 1. Do odwołania zawieszone są katechezy parafialne przed I Komunią i bierzmowaniem i spotkania wszelkich grup formacyjnych.

 

 1. Bóg zapłać za ofiary w ubiegłą niedzielę dla polskich misjonarzy i na składkę inwestycyjną.

 

 1. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Tadeusza Drzewieckiego, Janinę Zajdel i Marię Jercha. Tych zmarłych i wszystkich naszych zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Inowrocław, dn. 15 marca 2020 r.