Odpust ku czci św. Józefa

19 marca 2020 r. – Suma odpustowa ks. dr Rafał Białek

Homilia i modlitwa powszechna

Odpsut 2020.03.19 kazanie i modlitwa powszechna