Kazanie pasyjne – 22 marca 2020 r.

Gorzkie żale – kazanie pasyjne – dk. Ryszard Trzaskawka

 

Kazanie pasyjne – 22.03.2020 r.