Nowy termin I Komunii Świętej

Zmiana terminu I Komunii św.

W związku z panującą sytuacją i niemożnością odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia I Komunii św. w terminie wcześniej zaplanowanym tj. 17 maja 2020 r. po otrzymaniu wskazań Kurii Metropolitalnej i konsultacjach informujemy, iż podjęliśmy decyzję o zmianie terminu I Komunii Świętej na III Niedzielę września tj. 20 września 2020 r.o godz. 9.30.

Ufamy, że będziemy wtedy mogli bezpiecznie i odpowiednio to wydarzenie przygotować i przeżyć.