Ogłoszenia – 3 stycznia 2021 r.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu – komunikaty duszpasterskie

1. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywana Świętem Trzech Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Na każdej pobłogosławi-my kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi naszych mieszkań literami C M B i bieżącym rokiem. Ten znak stanowi także świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego zwyczaju. Tego dnia przypada także Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki.

2. W pierwszy czwartek miesiąca Jerycho Różańcowe w intencji nowych powołań i o uświęcenie kapłanów rozpocznie się Mszą św. o godz. 7.00 i potrwa przez całą dobę.

3. W następną niedzielę, 10 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego.

4. W tym roku nie przeżywamy kolędy w tradycyjnej formie, lecz każdego dnia o godz. 18.30 sprawujemy Mszę św. w intencji mieszkańców według podawane-go planu kolędowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, a tych którzy nie będą obecni do duchowej łączności a wszystkich do modlitwy w domach. Tekst modlitwy o błogosławieństwo dołączony jest do ogłoszeń
Plan kolędowy:
4 stycznia poniedziałek: godz. 18.30 ul. Grodzka i ul. Solankowa
5 stycznia wtorek: godz. 18.30 Al. Okrężna 81
7 stycznia czwartek: godz. 18.30 Al. Okrężna 82 i 83; ul. Harcerstwa Polskiego
8 stycznia piątek: godz. 18.30 ul. Dubienka
11 stycznia poniedziałek: godz. 18.30 ul. Sikorskiego
12 stycznia wtorek: godz. 18.30 ul. Wawrzyniaka

5. Polecamy uwadze wiernych Przewodnik Katolicki.

6. Pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy w minionym tygodniu śp. Bogumiłę Juraszek, Mieczysława Sobocińskiego, Krystynę Pujanek i Marię Sobczyk. Polećmy tych zmarłych i wszystkich naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Do-bry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 3 styczna 2021 r.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN

 

Śpiew kolędy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Amen.

 

Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9) Z Ewangelii wg św. Łukasza

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Prośby

Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego:

Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem

 

Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne,

– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością.

 

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca,

– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami.

 

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany,

– zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości.

 

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę,

– przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością.

Modlitwa

Ojcze nasz.

a następnie

Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

AMEN.

Na zakończenie

Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN.

 

Śpiew kolędy