Jerycho różańcowe 3-10 września 2022

W dniach od 3 do 10 września w Kaplicy Bożego Ciała

odbędzie się po raz ósmy

Jerycho Różańcowe,

siedmiodniowa, nieprzerwana adoracja Najświętszego

Sakramentu.

Zapraszamy wszystkich zatroskanych o dobro naszego

miasta i ojczyzny do włączenia się w tę modlitwę.

Szczegóły i kontakt organizacyjny na afiszu

 

Wejście w ciągu dnia przez kościół,

w nocy bezpośrednio do kaplicy