Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego …

Każde dziecko jest w sercu Boga od zawsze

Papież Franciszek

Uroczystego podjęcie duchowej adopcji dokonamy

w uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

 w poniedziałek, 25 marca podczas każdej Mszy św.

Obowiązkiem wynikającym z duchowej adopcji jest codzienne, w terminie od 25 marca do Bożego Narodzenia, odmówienie jednej dziesiątki różańca oraz dodatkowej modlitwy w intencji dziecka poczętego, jak niżej:

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Zapraszamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która jest akcją modlitewną mającą na celu wzięcie w duchową opiekę dziecka zagrożonego aborcją.