Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Formacja:

  • materiały formacyjne ukazujące potrzebę duchowej adopcji,
  • wspólne – grupowe przyrzeczenie ( ślub czasowy trwający – 9 m-cy ), którego treścią jest modlitewne zobowiązanie w intencji ocalenia dziecka
  • okolicznościowe spotkania grupy w połączeniu z nabożeństwami,
  • cztery razy w okresie trwania Duchowej Adopcji Msza św. w intencji obrony życia poczętego oraz rodziców
  • codzienna indywidualna modlitwa.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.niepokalanow.pl/dadp/
lub http://www.duchowaadopcja.com.pl/