Historia

 • 3 X 1922 – Akt erygowania parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie – decyzja Prymasa Polski J.E Ks. Kardynała Edmunda Dalbora.
 • 24 XI 1922 – Zatwierdzenie aktu erygowania nowej parafii przez władze państwowe decyzją wojewody poznańskiego C. Michowskiego. Dekret wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 1923 r. Akt erygowania zakreśla granice parafii wyłączając jej teren z dwóch parafii już istniejących tj. parafii pw. Św. Mikołaja i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
 • 01 IV 1923 – Zarząd parafii powierzony zostaje Ks. Radcy Stanisławowi Kubskiemu. Parafia liczy pięć tysięcy wiernych.
 • 17 VIII 1934 – Członkowie dozoru kościelnego i rady parafialnej podejmują decyzję budowy. Dokumentacje techniczną wykonuje inż. architekt Stefan Cybichowski z Poznania. Budowę powierza budowniczemu Sylwinowi Kościelnemu.
 • 02 VIII 1936 – Ks. Kanonik Stanisław Kubski dokonuje poświęcenia miejsca pod kościół.
 • 1937 r. – Stanęła strzelista kwadratowa wieża.
 • 27 IX 1938 – J.E. Biskup Antoni Laubitza dokonuje wmurowania kamienia węgielnego.
 • 1944 rok – Fronton i mury kościoła wyciągnięte prawie aż po dach zostają niszczone przez okupanta niemieckiego przez wysadzenie dynamitem. Pozostają ruiny…
 • 15 IX 1946 – Aktem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz decyzją Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego J.E. ks. Kardynała Augusta Hlonda parafia powierzona zostaje ks. Adamowi Fabianowskiemu – obejmującemu zadania proboszcza.
 • 1947 – Usuwanie gruzów.
 • 1948 – 1952 – W trudnych, pełnych przeszkód warunkach podjęcie zaczętego dzieło przed wojną – budowy kościoła.
 • 10 IX 1950 – Parafia przeżywa poświęcenie kamienia węgielnego. W uroczystości tej uczestniczy i poświęcenia dokonuje J. E. .ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski.
 • 16 V 1952 – Bp. Biernacki dokonuje poświęcenia Groty N.M.P. we wieży kościoła. W prezbiterium świątyni założono trzy witraże projektu O. Efrema z Kcyni – praca p. Powalisza z Poznania.
 • 07 IX 1952 – Poświęcenie kościoła przez J.E. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski.
 • 1958 – Pierwsze Misje parafialne,
 • 03 VI 1964 – Parafia otrzymuje relikwie św. Klemensa i św. Urbana, które wmurowane są w płytę głównego ołtarza. Aktu konsekracji dokonuje J.E. Kardynał Stefan Wyszyński –Prymas Polski.
 • 02 VI 1970 – Parafia otrzymuje zezwolenie na budowę plebani.
 • 21 VIII 1972 – Przeprowadzka do nowej plebani.
 • 07 IX 1972 – Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński dokonuje poświęcenia plebanii.
 • 2-3 IX 1978 – Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.
 • 1983 – tynkowanie kościoła oraz zainstalowanie elektronicznych dzwonów.
 • 1985 – Malowanie wnętrza kościoła.
 • 1986 – Zmiana wystroju prezbiterium na metaloplastykę i marmur. Projekt mgr Ostrzołek z Katowic.
 • 17 VI 1996 – Nawiedzenie parafii i miasta przez kopię figury Matki Bożej Fatimskiej.
 • 1998 – Uruchomienie ogrzewania gazowego kościoła – promienniki.
 • 1999 – 2001 – Malowanie kościoła, wymiana okien, wymiana stropu podwieszanego w nawie głównej, wymiana stropu w prezbiterium, założenie balustrady na chórze, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w kościele, zaadoptowanie pomieszczeń pod kościołem na salki parafialne [w tym kotłowni].
 • 31 XII 2000 – Poświęcenie Krzyża Tysiącleci postawionego z inicjatywy ks. Proboszcza Antoniego Balcerzaka na skwerze przy kościele Garnizonowym Św. Barbary.
 • 2005 – 2007 – Renowacja witraży w nawie głównej wraz z wmontowaniem w specjalne ramy i szyby.
 • X 2006 – Poświęcenie Kaplicy Bożego Ciała – Kaplicy całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • 2008 – Renowacja bocznych witraży w nawie głównej od strony zakrystii.
 • IV 2009 – Wyłożenie kostki brukowej przed plebanią wraz w wyprowadzeniem studzienek i zabezpieczeniem instalacji wodno-kanalizacyjne.
 • 26 X 2010 – poświęcenie nowej chrzcielnicy.
 • IV 2011 – poświęcenie nowego Krzyża  Misyjnego.
 • VII-XI 2011– gruntowny remont plebanii (wymiana wszystkich okien, instalacji centralnego ogrzewania, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, częściowa przebudowana pomieszczeń, wymiana podłóg, malowanie).
 • VII-VIII 2012 – nowe pokrycie dachu w nawie głównej wraz z pełnym ociepleniem i orrynowaniem
 • VII-IX 2013 – gruntowy remont kościoła ( wymiana posadzki, zmiana ogrzewania – likwidacja promienników, montaż ogrzewania podłogowego, częściowa wymiana instalacji elektrycznej).
 • XI-XII 2014 – ułożenie w kościele płytek podłogowych z kamieni granitowych polerowanych Madura Gold i Multicalor Red. Projekt autorstwa mgr inż.arch.  Wojciecha Śpikowskiego, opracowny przez mgr inż. arch. Joanna Gęsikowsk
 • VII-IX 2015 – Renowacja bocznych witraży w nawie głównej od stronykalpicy Bożego Ciała oraz witraży na chórze.
 • XII 2015 – wymiana nagłośnienia w całym kościele
 • 2015 – 2016 – kapitalny remont zakrystii, nowe umeblowanie
 • 2015 – 2016 – renowacja ławek w kościele.
 • 2017 – 2019 – wyłożenie kostki brukowej na cmentarzu parafialnym
 • 2018 – 2020 – zakładanie organów organy w kościele.