Intencje mszalne

niedziela    06  sierpień
godz.       7,00     +   Monika  Florian  Kwiatkowscy
godz.       8,00     +   Regina i  Alfons Benke
godz.       9,30     –    za  parafian
godz.     11,00     +    Maria  Wiśniewska – 6r. śmierci
godz.     12,15     +    Konrad  Steppa  – 1r. śmierci
godz.     17,00     +    Marianna  Wiśniewska
godz.     18,30     +    Mirosława  Milińska
 

poniedziałek    – 07  sierpień

godz.       7,00     +    Justyna  Perlicka
godz.       8,00     +    Leszek  Świerski
godz.     19,00     +    Jan  Bach

 

wtorek      08 sierpień

godz.       7,00     +    Florian  Chrzanowski
godz.       8,00     +    Paweł  Krawczyk  – 2r. śmierci
godz.       19,00   +    Michał Rosiński – 27r. śmierci
 

środa         09  sierpień

godz.        7,00    +    Urszula  Brzezińska
godz.        8,00    +    Leszek  Świerski
godz.      19,00    +    Jerzy  Gliński  – 15r. śmierci
 

czwartek      10  sierpień

godz.       7,00     +    Janina Laskowska
godz.       8,00     +    Teresa  Woszek
godz.       19,00   +    Witold Popławski
 

piątek        11  sierpień

godz.       7,00     +     Teresa  Woszek
godz.        8,00    +     Leszek  Świerski
godz.       19,00   +     Tadeusz Mierzwicki
 

sobota         12  sierpień

godz.        7,00    +    Janina  Laskowska
godz.        8,00    +    Bernardyna  Witczak
godz.       16,00   –     ślub:
godz.       19,00   +    Zofia Kruk
 
niedziela    13  sierpień
godz.       7,00     +    Władysław  Gaj
godz.       8,00     +    Elżbieta  Chrzanowska
godz.       9,30     –     za parafian
godz.     11,00     +    Zofia,  Konstancja,  Wincenty  Stężała
godz.     12,15     +    Regina i  Alfons Benke
godz.     17,00     +    Marek  i  Stanisław  Wituła
godz.     18,30     +    Bogdan  Oliwkowski  – 10r. śmierci i za zmarłych z rodziny obojga stron
 

poniedziałek    – 14  sierpień

godz.       7,00     +    Teresa  Woszek
godz.       8,00     +    Janina  Laskowska
godz.       19,00   +    Jan  Bach
 

wtorek      15  sierpień

godz.       7,00     +    Marianna  i  Kazimierz  Jaworscy oraz  Elżbieta  Ziemlewska
godz.       8,00     +    Aleksandra  Budzińska  – 3r. śmierci
godz.       9,30     –     za parafian
godz.     11,00     +    Henryk  Sendecki  – 4r. śmierci
godz.     12,15     +    Stanisław  Maranna  Chmielewscy
godz.     17,00     +    Urszula  Patyk
godz.     18,30     +    Witold Popławski
 

środa         16  sierpień

godz.        7,00    +    Stanisław  Kordziewicz  –  1 gregorianka
godz.        8,00    +    Janina  Laskowska
godz.      19,00    +    Teresa  Rudzyńska
 

czwartek      17  sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  2 gregorianka
godz.        8,00    +    Stanisława  Ciesielska  – 25r. śmierci oraz  córki: Irena i Helena
godz.      19,00    +    Bożena  Budzikowska
 

piątek        18  sierpień

godz.        7,00    +    Stanisław  Kordziewicz  –  3 gregorianka
godz.        8,00    +    Urszula  Brzezińska
godz.      19,00    +    Władysław  Gaj
 

sobota         19  sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  4 gregorianka
godz.       8,00     +    Czesława  i Czesław  Janikowscy
godz.     17,00     +    Gierłowska  –  Adamski
godz.     19,00     +    Bolesław  i zmarli z rodziny  Kieliszek
 
niedziela    20 sierpień
godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  5 gregorianka
godz.       8,00     +    Regina i  Alfons Benke
godz.       9,30     –     za parafian
godz.     11,00     +    Marianna  i  Stanisław  Kasprzak
godz.     12,15     +    Urszula  Patyk
godz.     17,00     +    Bogdan Arent, Sabina i Henryk Królikowscy i  Maria Dzięciołowska
godz.     18,30     +    Jan  Bach
 

poniedziałek    – 21  sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  6 gregorianka
godz.       8,00     +    Aleksander Igła
godz.     19,00     +    Władysław  Gaj
 
wtorek      22 sierpień
godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  7 gregorianka
godz.       8,00     +    Waldemar  Czajkowski
godz.     19,00     +    Witold Popławski
 

środa         23  sierpień

godz.        7,00    +    Stanisław  Kordziewicz  –  8 gregorianka
godz.        8,00    +    Janina  Laskowska
godz.      19,00    +    Jan  Bach
 

czwartek      24 sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  9 gregorianka
godz.       8,00     +    Krystyna  Chmielińska
godz.     19,00     +    Ryszard  Leszczuk – 3r. śmierci
 

piątek        25  sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  10 gregorianka
godz.       8,00     +    Kazimierz  Ciszewski  – 3 r. śmierci
godz.     17,00     –     ślub: Błażejewska – Skowron
godz.     19,00     +    Stanisławę i Walentego Filipczak;  Mariannę i  Stanisława  Majewskich
 

sobota         26  sierpień

godz.        7,00    +    Stanisław  Kordziewicz  –  11 gregorianka
godz.        8,00    +    Aleksander  Igła
godz.      19,00    +    Wanda  i  Brunon  Bała
 
niedziela    27  sierpień
godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  12 gregorianka
godz.       8,00     +    Regina i  Alfons Benke
godz.       9,30     –     za parafian
godz.     11,00     +    rodziców  Świderskich i Krawczyków
godz.     12,15     +    Teresa  Rydzyńska
godz.     17,00     +    Kazimierz  Chojnacki  – 5r. śmierci
godz.     18,30     +    Zenon  Kobuszewski
 

poniedziałek    – 28  sierpień

godz.       7,00      –    o większe otwarcie na łaskę wiary dla Patrycji
godz.       8,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  13 gregorianka
godz.     19,00     +    Jan Bach
 

wtorek      29  sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  14 gregorianka
godz.       8,00     +    Aleksander  Igła
godz.     19,00     +    Regina  Benke – 4r. śmierci
 

środa         30  sierpień

godz.        7,00    +    Stanisław  Kordziewicz  –  15 gregorianka
godz.        8,00    +    Waldemar  Czajkowski
godz.      19,00    +    Marta  Sobczak
 

czwartek     31   sierpień

godz.       7,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  16 gregorianka
godz.       8,00     +    Roman  Mulżyński  i zmarki z rodziny  Mulżyńskich
godz.     19,00     +    Władysław  Gaj
 

piątek        01  wrzesień

godz.       7,00      –    o Boże błogosławieństwo dla wnuków
godz.       8,00     +    Stanisław  Kordziewicz  –  17 gregorianka
godz.     17,00     +    Gabriel  Szczęsny  – 7r. śmierci
godz.     18,30     +    Czesław i  Apolonia  Rudniccy
 

sobota         02  września

godz.       7,00    +   Stanisław  Kordziewicz  –  18 gregorianka
godz.       8,00    +   Stefania,  Teodor,  Andrzej
godz.     15,00    –    ślub: Polińska  –  Bartczak
godz.     16,00    –    ślub:  Waszak  Agnieszka  –  Nowicki  Rafał
godz.     17,00    –    ślub:  Brzuszkiewicz  –  Róg
godz.     18,30    +   Stefan  Zwierzykowski