Kapłani

 • proboszcz:
  ks. dr Radosław Orchowicz,
  wyświęcony: 21.05.1994, dzień imienin: 02.03., w parafii od 25.06.2011r.
 • wikariusze:
  • ks. mgr Piotr  Szcześniak
   wyświęcony: 25.05.2013, dzień imienin: 29.06, w parafii od 2015
  • ks. mgr Konrad Wysocki
   wyświęcony: 26.05.2012, dzień imienin: 19.02, w parafii od 2016
  • ks. mgr Marek Józefowicz
   wyświęcony:  22.05.1999, dzień imienin: 25.04, w parafii od 01.07.2016
 • Księża Proboszczowie w  parafii:
  • + Ks.  Grzegorz  Handke  1945 – 1946
  • + Ks.  Adam  Fabianowski 1946 – 1982
  • + Ks.  Kazimierz  Kaczmarek  1982 – 1990
  • Ks. Antoni Balcerzak 1990 – 2011
 • Ks.  wikariusze:
   • + Ks. Leon Plutowski – 1934
   • + Ks. Edward Dziamski – 1935
   • + Ks. Czesław Gólczewski – 1949
   • + Ks. Stefan Fiutak – 1950
   • + Ks. Roman Siwa – 1952
   • + Ks. Julian Hołówka – 1953
   • + Ks. Józef Mecha – 1954
   • + Ks. Antoni Chmielecki – 1955
   • Ks. Władysław Kierzek – 1956
   • + Ks. Albin Obiegły – 1957
   • + Ks. Jan Tadych – 1957
   • + Ks. Franciszek Kokowski – 1958
   • + Ks. Stanisław Szulc – 1958
   • Ks. Andrzej Zamysłowski – 1959
   • + Ks. Tadeusz Godek – 1959
   • Ks. Stanisław Pohl – 1960
   • + Ks. Bronisław Kozubek – 1961
   • Ks. Tadeusz Gawroński – 1962
   • + Ks. Mieczysław Baranowski – 1962
   • Ks. Mariusz Jankowski – 1962
   • Ks. Henryk Berka – 1963
   • + Ks. Aleksander Iwanowski – 1964
   • + Ks. Zenon Kubiak – 1964
   • + Ks. Eugeniusz Sikora – 1964
   • Ks. Stanisław Zywert – 1964
   • + Ks. Stanisław Adamski – 1965
   • Ks. Antoni Siemianowski – 1965
   • + Ks. Ryszard Komczyński – 1966
   • Ks. Józef Starczewski – 1965
   • Ks. Lucjan Wiśniewski – 1965
   • Ks. Janusz Andrykowski – 1966
   • + Ks. Rajmund Kołodziejczak – 1966
   • + Ks. Zygmunt Obecny – 1966
   • Ks. Lucjan Łuszczewski – 1967
   • + Ks. Wacław Mruk – 1967
   • Ks. Antoni Balcerzak – 1968
   • Ks. Ryszard Balik – 1968
   • Ks. Eugeniusz Jaworski – 1969
   • Ks. Jan Szurik – 1970
   • Ks. Jerzy Mostowski – 1974
   • Ks. Zenom Patelski – 1974
   • + Ks. Stefan Alwin – 1975
   • Ks. Marian Kierzkowski – 1975
   • + Ks. Jerzy Witkowski – 1977
   • Ks. Stanisław Frejda – 1978
   • Ks. Zenon Starszak – 1978
   • Ks. Stanisław Karabasz – 1979
   • Ks. Andrzej Minge – 1980 – 1988
   • Ks. Jan Tutka – 1981
   • Ks. Bogumił Szary – 1982 – 1988
   • Ks. Kryspin Krystek – 1983 – 1984
   • Ks. Alfred Lugiert – 1983 – 1984
   • Ks. Edward Okoński – 1984 – 1986
   • Ks. Mirosław Stawicki – 1984 – 1986
   • Ks. Zdzisław Firlej – 1986  – 1990
   • Ks. Grzegorz Groszkowski – 1986 – 1987
   • Ks. Tadeusz Krzymiński – 1987
   • Ks. Adam Przyborski – 1988  – 1991
   • + Ks. Grzegorz Manthey – 1990 – 1992
   • Ks. Marek Siwka – 1990 -1993
   • Ks. Marek Chmara – 1991
   • Ks. Krzysztof Andrzejewski – 1991 – 1996
   • Ks. Jan Łykowski – 1992- 1994
   • Ks. Jarosław Słowy – 1993 – 1996
   • Ks. Jarosław Ścieraszewski – 1994 – 1997
   • + Ks. dr Piotr Jóźwiak – 1996 – 1998
   • + Ks. Czesław Ulińki – 1997 – 1998
   • Ks. Zbigniew Zimniewicz – 1997 – 2001
   • Ks. Tomasz Kołodziej – 1998 – 2002
   • Ks. Krzysztof Kinowski – 1998 – 2004
   • Ks. Witold Sadłowski – 2001 – 2005
   • Ks. Arkadiusz Wzięch – 2002 – 2007
   • Ks. Sławomir Brząkała – 2004 – 2009
   • Ks. Marek Szymanowicz – 2005 – 2010
   • Ks. Sebastian Semrau – 2007 – 2008
   • Ks. Dariusz Musiał – 2008-2013
   • Ks. Łukasz Lisiecki – 2009-2013
   • Ks. Krzysztof Januchowski – 2010 – 2015
   • Ks. Mariusz Graniczny – 2013 -2016
   • Ks. Wojciech Muchyński – 2014-2016
   • Ks. Piotr Szcześniak  – 2015
   • Ks. Konrad Wysocki – 2016
   • Ks. Marek  Józefowicz – 2016 – 03/2018
  • < wikariusze: