Krąg biblijny

fot.pixabay

Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii. Prowadzone stosownie do możliwości i okoliczności życia we wspólnocie, pozwala ono na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego
Św. Jan Paweł II, Vita consecrata, nr 94

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa – słowa św. Hieronima oddają to, jak ważne dla rozwoju życia duchowego oraz moralnego jest poznawanie i rozważanie Bożego słowa. Pismo Święte czyli spisane słowo Boga skierowane do człowieka ma moc przemieniać zranione grzechem serca i wyprostować nawet najbardziej zawiłe ścieżki ludzkiego życia. Jak żyć ? Jak osiągnąć szczęście? Jaki jest sens ludzkiego życia? – to pytania, które zadaje sobie współczesny człowiek. Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko. Wystarczy sięgnąć po Biblię. Jako że we wspólnocie jest raźniej, celem Kręgu Biblijnego jest wzajemne ubogacanie się tym z czym Pan Bóg przychodzi do nas w danym fragmencie Pisma Św. Fascynujące jest to, że Bóg w swoim słowie do każdego z nas przychodzi z czymś innym. Powodem tego jest to, iż każdy ma inna historię życia.

Kanwą naszych rozważań są teksty z Liturgii Słowa z najbliższej niedzieli. Nasze spotkania rozpoczynamy od śpiewu do Ducha Świętego, następnie w ramach wprowadzenia oglądamy świetnie zrealizowane ok. 10 minutowe filmy z serii Nowa jakość życia. Po wprowadzeniu, animujący spotkanie ks. Piotr jako pierwszy dzieli się swoimi przemyśleniami, potem czynią to pozostali uczestnicy. Kończymy odmawiając jedną dziesiątkę różańca we wcześniej  wypowiedzianych na głos intencjach.

Wspólnota Kręgu Biblijnego istnieje w naszej parafii od 12 lat.

Spotykamy regularnie, w każdy piątek o godz. 19:15 w salce pod plebanią (z wyjątkiem: pierwszych piątków miesiąca oraz okresu kolędowego).

W tym roku w naszych spotkaniach udział bierze 17 osób.

Teraz czekamy na Ciebie!!!

opiekun: ks. Kamil  Jadczak